ПОЧЕСНА ГРАМОТА
ПОЧЕСНА ГРАМОТА

Артикул: ВТО_

Автори: Сопов О.М. Несіна-Інькова А.В. Шиян А.В.

Виготовляється ВТО "ОРДЕН"

НЕ ПРОДАЄТЬСЯ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
18.01.2013  № 38

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - Почесної грамоти


Бланк Почесної грамоти виготовляється на паперовому носії, який в розгорнутому вигляді має розмір 420 х 297 мм, а в складеному - 210 х 297 мм.

Перша сторінка Почесної грамоти прикрашена прямокутною рамкою жовтого кольору. У верхній частині в три рядки напис: "МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ". По центру сторінки в два рядки напис: "ПОЧЕСНА ГРАМОТА".

Написи жовтого кольору.

На другій сторінці посередині розташовано зображення емблеми МВС України, яке покладено на фоновий гардієнт світло-блакитного кольору.

Третя сторінка прикрашена по периметру декоративною рамкою блакитного кольору, у верхній частині якої розташовано зображення малого Державного Герба України з синьо-жовтою фігурною стрічкою по краях.

У верхній третині сторінки у чотири рядки розташовуються написи:

"МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; "ПОЧЕСНА ГРАМОТА"; "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

У центрі аркуша передбачено поле для розміщення спеціального або військового звання, прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.

У нижній частині аркуша у два рядки розташовуються написи: "Міністр"; "Наказ від "___"______ 20__року № _____".

Напис "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" - жовтого кольору; всі інші - синього кольору.

Четверта сторінка - без зображень.

Замовити орденські планки ви можете на сайті: orden.com.ua


Замовляйте ідентифікаційні жетони на сайті: www.tokens.com.ua